klub agencji eventowych

Agencja JETEVENTS jest członkiem Klubu Agencji Eventowych, który działa przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 roku. Zrzesza firmy, które zajmują się profesjonalną komunikacją marketingową. Grupę tworzy obecnie 95 podmiotów, a w jej skład wchodzą: agencje full service, domy mediowe, agencje brand design, interaktywne i event marketingowe.
 
Klub Agencji Eventowych (KAE), powstały w 2012r., tworzą czołowe firmy działające w branży eventowej. Jego priorytetem jest prowadzenie i usprawnianie dialogu pomiędzy marketerami zainteresowanymi wsparciem z zakresu event marketingu a agencjami dostarczającymi takie usługi. Dodatkowo tworzy i promuje wysokie standardy oraz podejmuje działania w sferze edukacji rynku, w zakresie event marketingu, a poprzez przeprowadzanie badań branżowych, dąży do ciągłej poprawy.
Członkostwo w klubie dowodzi wysokiej reputacji firmy i potwierdza świadczenie najwyższego poziomu usług.