dane spółki

 

Jet Events Sp. z o.o.
ul. Usypiskowa 12
02-386 Warszawa
T +48 500 208 000
 
NIP: 526-26-52-781
Regon: 015208387
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000127027
Kapitał zakładowy 50 000
Kapitał zapasowy 1 150 000