news

Absolwent z kompetencjami projekt edukacyjny – staże dla studentów UKSW

Data: 24-02-2015

 

Od 26 do 30 stycznia br. w kampusie UKSW na warszawskich Młocinach odbyła się pierwsza tura zajęć warsztatowych z zakresu event management w ramach projektu „Absolwent z kompetencjami”. Program stażowy, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest realizowany we współpracy UKSW z Jet Events, a jego celem jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni poprzez dostosowanie programów nauczania do oczekiwań przedsiębiorców, a tym samym zwiększenie szans absolwentów uczelni na rynku pracy.
W zajęciach, które prowadzili Jarosław Sądej, Paweł Ratyński i Bogdan Wąsiel, uczestniczyło trzynaścioro studentów różnych kierunków. W trakcie 20 godzin zajęć praktycznych uczestnicy otrzymali podstawową wiedzę na temat historii i typologii eventów, a następnie – krok po kroku – przeszli kolejne etapy planowania wydarzeń, począwszy od briefu, poprzez rebriefing, pisanie draftu, aż do prezentacji przed klientem. Już pierwszy wykład Jarka Sądeja, zatytułowany „Co to jest event?”, wzbudził spore zainteresowanie słuchaczy. W trakcie kolejnych zajęć studenci wykazali nie tylko zaangażowanie, lecz także nieczęsto spotykaną kreatywność, oraz rzeczowe, nawet wnikliwe podejście do omawianych tematów. Praca przebiegała w zespołach, uczestnicy na przemian pełnili role agencji i klientów, będąc z sobą w żywym kontakcie. Powstały cztery „agencje” – Pro Events, Best Events, Solution DMA oraz Dewajtis Events, które przygotowały oferty w odpowiedzi na briefy opracowane samodzielnie przez zespoły. Ostatniego dnia warsztatów odbyły się prezentacje ofert przed „klientami”, których merytorycznie wspierali Jarek Sądej i Paweł Ratyński. Wykładowcy byli zgodni w ocenie pracy studentów; biorąc pod uwagę brak doświadczenia i stosunkowo niewielką liczbę godzin zajęć, ich efekt przekroczył oczekiwania: przedstawione oferty zawierały ciekawe pomysły i rozwiązania, a co najważniejsze – były zdecydowanie realistyczne i mieściły się w zakładanych budżetach.
Projekt „Absolwent z kompetencjami” nabiera rumieńców – zajęcia warsztatowe z kolejnymi dwiema grupami odbędą się w marcu i kwietniu. W kolejnych miesiącach studenci odbędą staże praktyczne w agencji Jet Events. Istnieje realna szansa na to, że co najmniej kilka osób będzie mogło zasilić agencje eventowe „świeżą krwią”.

 

wstecz